Eldningsförbudet upphör inom Vilhelmina kommun 9/8

Vilhelmina kommun upphäver eldningsförbudet från 2019-08-09 kl 09.00.

Räddningstjänsten uppmanar ändå till försiktighet om man ska grilla eller elda i eller i anslutning till skog, då det fortfarande är mycket torrt i de jordlager som ligger under det översta jordlagret. Det kan medföra att långvarig eldning ändå kan antända marken runt elden.

Vid frågor om eldning – ta gärna kontakt med räddningschef i beredskap på 0940-146 05.

Här kan du läsa mer om eldning utomhus.

Uppdaterad den 8 januari 2020

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
magnus.holmberg@vilhelmina.se
0940-142 85

Räddningschef i beredskap
0940-146 05