Fortsatt uppmaning att koka vattnet i Skansholm - förhoppning är att provsvar kommer snart

Skansholmsborna med kommunalt vatten uppmanas att fortsätta koka dricksvattnet. Vi hoppas kunna få ett provsvar inom kort och kommer att meddela när åtgärden att koka vattnet kan upphöra.

Vi tackar för tålamodet den gångna veckan, och uppmanar att alla som är folkbokförda/Skrivna på adressen men som inte nåtts av våra SMS-utskick kontaktar vår tekniska avdelning via växel 0940-140 00.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Beredskapssamordnare
Nadja Marthin
0940–140 89
nadja.marthin@vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se