Från första januari 2022 blir returpapper ett kommunalt ansvar

Regeringen beslutade i december 2020 att producentansvaret för returpapper ska upphöra och istället bli ett kommunalt ansvar.

Från och med årsskiftet till 2022 är det kommunen som kommer att se till att ditt returpapper samlas in och återvinns på bästa sätt. Nu när det som kallas för producentansvar av returpapper tas bort och blir ett kommunalt ansvar kommer returpapper att klassas som kommunalt avfall.

Vad innebär detta för dig?

För dig som återvinner ditt returpapper idag blir det ingen skillnad. Du lämnar ditt returpapper på samma plats som tidigare där returpapper samlas in, det vill säga på en återvinningsstation eller en återvinningscentral.

Det tidigare producentansvar betyder att det är FTI (förpacknings-och tidningsinsamlingen på uppdrag av pressretur för närvarande har ansvar för att samla in och återvinna returpappret samt stå för kostnaden för detta. Då försäljningen av papperstidningar går ner för varje dag som går vill regeringen underlätta för tidningsbranschen genom att avskaffa producentansvaret och lägga detta ansvar på kommunerna.
När det blir ett kommunalt ansvar 2022-01-01 innebär det att kostnader för returpappershanteringen istället kommer att finansieras via vår avfallstaxa.

Returpapper är

  • dagstidningar
  • veckotidningar
  • tidskrifter
  • kataloger
  • reklamblad
  • broschyrer
  • skrivarpapper
  • ritpapper
  • pocketböcker
  • kvitton.
Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Beredskapssamordnare
Nadja Marthin
0940–140 89
nadja.marthin@vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se