Fritidsverksamheternas öppettider under jul och nyår

Från och med 2020-12-14 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av Covid–19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Så här påverkas våra olika verksamheter:

En förändringen som gjorts är att nu får även träning för födda år 2004 eller senare bedrivas under förutsättning att vi kan följa de nationella råd om Covid-19:

  • Håll avstånd under träning 
  • Dela inte utrustning eller redskap 
  • Träna helst utomhus 
  • Undvik gemensamma omklädningsrum 
  • Ingen samåkning till och från aktiviteten 
  • Träna i mindre grupper (födda 2005 eller senare kan träna i sin ordinarie grupp) 

Läs mer på: krisinformation.se

Badhus 

Endast öppet för skolverksamhet och föreningsdriven simskoleverksamhet, övrigt stängt. 

Ishallen och sporthallar 

Öppet för skolverksamhet och föreningslivets verksamheter utifrån de nationella restriktionerna och respektive specialidrottsförbunds riktlinjer. 

Besök gärna våra fina utomhusanläggningar som elljusspår och utflyktsmål runt om i vår kommun. 

Fritidsgård 

Öppet för bokade aktiviteter och via fritidsgård-online. 

Öppettider och aktiviteter kommuniceras via fritidsgårdens Facebook “Vilhelmina Fritidsgård” eller maila fritidsgarden@vilhelmina.se eller ring 0940-141 42 för mer info. 

Bibliotek 

Öppet endast för in och utlåning, max besökare tillåts i taget då biblioteket ska inte inte vara samlingsplats. 

Maila på folkbiblioteket@vilhelmina.se eller ring in din bokbeställning 0940-141 60 för avhämtning på plats eller hemleverans. Lånedatorer och tidningshörnan stängd. 

Öppettider före jul 

Mån-tor kl. 12-17  

Fre kl. 12-15 

Öppettider under julveckorna 

23/12 kl. 12-15 

28-30/12 kl. 12-15 

4/1 kl. 12-15  

5-6/1 stängt 

7-8/1 kl. 12-15 

Turistbyrån /Fritidskontoret/Näringslivskontoret 

Finns tillgängliga online via epost och telefon. 

Turistbyrån: turist@vilhelmina.se, 0940-398 86 

Fritidskontoret: fritid@vilhelmina.se, 0940-140 46 

Näringslivskontoret: naringsliv@vilhelmina.se, 0940-140 64

 

Beslutet gäller och tom 2021-01-12 och kan komma att förlängas. 

Uppdaterad den 15 december 2020