Grovsopsinsamling vecka 23-25

Den årliga grovsopsinsamlingen från hushåll i kommunen sker i juni, måndagar och onsdagar under veckorna 23-25. Hämtning sker dock inte från tätorten, Saxnäs och Dikanäs, dessa hushåll hänvisas till återvinningscentralerna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs.

Vi hämtar
Kyl, frys och elavfall - t.ex spisar, torktumlare, mikrovågsugn, disk o tvättmaskiner dator, TV.
OBS! Inga andra typer av grovavfall hämtas.

Tänk på att
Det ni vill ha hämtat ska vara utställt, sorterat och märkt med en inplastad lapp ”Grovsopor”
Placera grovavfallet vid er fastighet och vid väg som lastbil med släp kan trafikera måndag/tisdagmorgon den vecka och enligt den rutt som anges nedan.
Lastning sker med kran. Placera därför inte grovavfallet under luftledningar eller andra stolpar.

V 23: Sydöstra delen
Måndag: Meselefors, Bränna, Dalasjö, Idvattnet, Siksjöhöjden, Hacksjö och Järvsjö.
Onsdag: Latikberg, Bäsksele, Bäsksjö, Norra Bäsksjö, Risträsk, Ulvoberg, Fiandberg, Storsele och Volgsele.

V 24: Kultsjödalen
Måndag: Svannäs, Rembacka, Djupdal, Malgonäs, Malgovik, Skog, Skansholm, Strömnäs och Granliden
Onsdag: Lövnäs, Stalon, Eriksberg, Grytsjö, Marsliden, Stornäs, Grundfors och Klimpfjäll.

V 25:Vojmådalen
Måndag: Nordansjö, Siksjönäs, Nästansjö, Heligfjäll, Västanbäck
Onsdag: Norra Tresund, Dajkanvik, Matsdal, Kittelfjäll, Borkan och Västansjö

Om du bor efter väg som normalt inte används av sopbilen måste ni ringa chauffören.
Vid frågor om rutten ring chauffören måndag, onsdag mellan kl 7.00 -16.00.
på telefon 070-2111387

Vid frågor kontakta Tekniska enheten
0940-14080 eller 0940-14067

Uppdaterad den 8 maj 2019

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se