Halka försvårar sophämtningen

Sopbilen har svårt att ta sig fram under onsdagens tur på grund av extrem halka.

Detta gör att sopbilen tyvärr inte kan genomföra hämtning enligt turen idag. De soptunnor som inte töms kommer att tömmas vid nästa tur, om två veckor. De som har fulla soptunnor kan komplettera med en sopsäck, som debiteras med vanligt kilopris utan extra avgifter.

Uppdaterad den 19 januari 2022

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se