Information från Räddningstjänsten - elda majbrasa tryggt och säkert

Trots tidig torka på flera ställen i landet finns det just nu inga restriktioner idag för eldning av majbrasa i Vilhelmina.

Tänk på följande innan du tänder en majbrasa:

 1. Den som tänder elden är ansvarig för att eldning sker på ett betryggande sätt.

 2. Att riskbedömning är genomförd, så att annans liv eller egendom ej skadas av elden.
  - att endast elda rent trä och ris.
  - tänk på risker med brandfarlig vara (bensin etc).
  - att skyddsavstånd till byggnader är tillräckligt.
  - att gammalt torrt gräs är vattnat i omgivningen.
  - bedömning av risk för flygbränder till omgivning.
  - vindförhållanden och spridningsrisk.

 3. Att tillräcklig organisation finns med släckutrustning för att hindra utbredning av majbrasa.

 4. Att efterbevakning är planlagd och genomförs tills elden är kall.

Trevlig Valborg önskar räddningschefen.

Uppdaterad den 30 april 2019