Kungörelse - kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder 25/6 på Folkets hus.

Se hela ärendelistan här.

Uppdaterad den 5 augusti 2020