Reparation av läcka på Skidspåret skjuts upp pga sjukdom

På grund av sjukdom inom GVA-verksamheten så kommer inte reparationen av vattenläckan på Skidspåret kunna påbörjas under denna vecka.

Vi hoppas kunna påbörja arbetet så snart som möjligt.

Uppdaterad den 3 mars 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se