Risk för svaga isar längs Kultsjöån, april-maj 2019

Med anledning av planerade arbeten vid Stalons kraftverk kommer vatten att ledas via Kultsjöån, Bijje Lijhtie och Vuelie Lijhtie till Malgomaj.

Detta kan orsaka försämrade isförhållanden på sträckan Kultsjön-Malgomaj. Arbetet vid Stalons kraftverk planeras att pågå till mitten av april men isarna kan vara förrädiska en lång tid efter att arbetet slutförts.
 
Ångermanälvens Vattenregleringsföretag

Uppdaterad den 1 april 2019