Skoterförbud på Gitsfjället 24/4-4/5

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter som förbjuder skotertrafik i Gitsfjällets naturreservat 24 april till 4 maj 2019.

Beslutet beror på att Vilhelmina södra sameby kommer att ha renar i området.

Förbudet gäller inte:

  • Yrkesutövare som anges i 1 § TKF 1-6
  • Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga
  • Skoterlederna Saxnäs–Borgafjäll och Saxnäs–Bijjie Lijhtie.

Läs förbudet i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.

Uppdaterad den 24 april 2019