Skoterförbud Norra Gardfjället och Gebnafjället

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om tillfälligt skoterförbud. Från och med torsdag den 13 april är det tillfälligt förbjudet att köra skoter inom ett område vid Norra Gardfjället och Gebnafjället, med anledning av pågående renflytt.

Förbudet gäller inte för färd på följande skoterleder och färdsträckor:

  • Matsdal-Gransjön-Virisen
  • Ripfjäll-Matsdal
  • Björkås-Gransjön

Förbudet gäller inte heller ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste sträcka till och från egen stuga eller för de undantag som anges i 1 § terrängkörningsförordningen. 

Här går att läsa informationen och beslutet samt se en större karta från Länsstyrelsen Västerbotten. 

Uppdaterad den 12 april 2023