Sök pengar till höstlovaktiviteter 2021

Efter att regeringen har beslutat om ett riktat statsbidrag för 2021 har Vilhelmina kommun beviljats medel för att föreningar och kommunala verksamheter ska kunna arrangera avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år.

Ni kan nu söka bidrag för att arrangera aktiviteter under höstlovet 2021 i linje med de angivna riktlinjerna hos Socialstyrelsen. Anmälan skickas in senast 1 Oktober 2021.

Förutsättningar för lovbidrag

  • Vara avgiftsfritt för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • Aktiviteterna ska genomföras smittsäkert.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund, vara inkluderande.
  • Behandla alla barn och unga lika vad som gäller tillgång och deltagande.

Hur ansöker du om bidraget?

Du kan antingen ansöka skriftligt via en blankett. Du hittar blanketten här

Ansökan på ifylld blankett skickas till Ingela Karlsson, Fritidskonsulent ingela.karlsson@vilhelmina.se

Du kan också skicka in en ansökan via digitalt formulär. Klicka här för att skicka in ansökan digitalt

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i ansökan?
Kontakta Ingela Karlsson, fritidskonsulent
0940-140 46
ingela.karlsson@vilhelmina.se

Välkommen med din ansökan!

 

Uppdaterad den 8 september 2021