Tider för Studenten 2019

Äntligen närmar sig den efterlängtade studentdagen! Här hittar du tider som gäller för dagen.

Studenten

12.15 Avslutningsklasserna samlas för avgång från skolgården M1 till kyrkan klassvis under ledning av rektor. Klassföreståndaren går med sin klass, såväl till kyrkan som från kyrkan.
12.30 Samling i kyrkan för gemensam avslutning.  Anhöriga är välkomna att vara med i kyrkan!
13.30 Betygsutdelning i Te-centralen under ledning av rektor och klassföreståndare, beräknas pågå till ca 14.15.
14.15 Studenterna åker rutschkanan

Turordningen i tåget till kyrkan, samt rutschkanan:
Turordning för 2019: TE, VO, EE, FT (alla nationella inriktningar samt IMYRKFT), HA, NA, RL, SA

Uppdaterad den 12 juni 2019