Viktig information: Dags att vrida på soptunnan!

Nu har vår nya sopbil kommit! Nytt för dig som kund är att du ska vända på kärlet, ditt avfallskärl ska placeras med lockets öppning ut mot vägen, istället för handtaget.

Den nya sidolastande avfallsbilen tömmer ditt kärl från höger sida med en mekanisk tömningsarm. För att armen ska kunna ”greppa” kärlet är den nya placeringen viktig, handtag och hjul in mot fastigheten. Det ska också vara fritt på sidorna, bakom och ovanför kärlet.
Du kan börja placera ditt avfallskärl rätt med handtag och hjul in mot fastigheten redan idag. Tack för att du vänder på kärlet!
Uppdaterad den 5 april 2022

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se