Äldreboenden

Äldreboendena inom Vilhelmina kommun ligger på tätorten och i Saxnäs. I Dikanäs finns ett servicehus för dig som vill bo tryggare och har mer insatser i vardagen.

I Vilhelmina kommun finns två äldreboenden på tätorten, Åsbacka och Tallbacka, som alla ligger centralt till. I Saxnäs ligger Saxnäsgårdens äldreboende och i Dikanäs finns Sagagården, som är ett servicehus för dig som vill ha mer trygghet och insatser i vardagen. 

I flikarna hittar du mer om äldreboendena specifikt, men deras gemensamma nämnare är att de sätter de boendes välmående i första hand, med aktiviteter, omsorg och stöd.

Uppdaterad den 8 februari 2021

Kontakt, äldrevård

Ansökan:
Handläggarenheten
Telefontid 8.00-9.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54

Vård- och omsorgschef:
Gunilla Westergren
0940-142 62
gunilla.westergren@vilhelmina.se