Åsbacka äldreboende

Åsbacka är en särskild boendeform indelat på en avdelning för äldre, en avdelning med blandboende innefattande både korttidsplatser och särskilda boendeplatser samt två avdelningar för personer med demensdiagnos.

 Åsbacka är centralt beläget i Vilhelmina och har målsättning att såväl boende och anhöriga som personal ska känna sig delaktiga och att de boendes önskemål sätts i första rum.

Trygghet och en hemtrevlig miljö är en viktig del av äldreboendet där de boende ta del av gemenskap och närhet. Vi arbetar för att aktivera våra boende utifrån deras dagsform, med exempelvis utevistelser, bakning och mysiga fikastunder.

Hos Café Träffpunkten, vår gemensamma samlingslokal, finns det möjligheter att baka, ordna olika fester, se på bio och andra aktiviteter. Gudstjänster sker varannan vecka och musikunderhållning brukar äga rum på avdelningen Häggen.

Varmt välkommen till oss på Åsbacka! 

Uppdaterad den 23 maj 2018

Kontakta Åsbacka

Kontakt, Åsbacka:
Charlotta Wallin, områdeschef
0940-
143 03
charlotta.wallin@vilhelmina.se

Tuva Hägglund, områdeschef
0940-140 97
tuva.hagglund@vilhelmina.se

Assistent: 0940-143 09
Sköterskeexpedition: 0940-143 04

Aspen 
0940-143 16

Rönnen
Reception: 0940-143 15

Häggen
Reception: 0940-143 14

Gläntan
Reception: 0940-143 01
Sköterskeexpedition: 0940-143 20