Kontakta socialförvaltningen

Kansli:
socialtjansten@vilhelmina.se
0940 - 140 17 (Telefontid: 09.00-16.00)

Förvaltningschef:
Stefan Strindholm, tf
stefan.strindholm@vilhelmina.se
0940 - 140 32

Vård- och omsorgschef:
Gunilla Westergren
gunilla.westergren@vilhelmina.se
0940-142 62

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10