Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Om du eller någon anhörig har drabbats av demenssjukdom och bor hemma finns det möjlighet att delta i dagverksamhet.

Vår målsättning med verksamheten är att ge dig som deltar en meningsfull sysselsättning tillsammans med andra. Dagverksamheten kan också vara ett stöd och avlastning för dig som är anhörig.

Dagverksamheten bedrivs på Tallbacka där vi i trivsamma lokaler har försökt efterlikna en lugn hemmamiljö. Vi har även en fin utemiljö att tillgå. Ansökan om deltagande i dagverksamheten görs hos kommunens biståndshandläggare.

Öppettider

Verksamheten är öppen måndag-torsdag. Vill du komma i kontakt med personal på dagverksamheten så går det bra att ringa direkt på 0940-141 09 eller till områdeschef på Tallbacka/Ansvarig för dagverksamheten 0940-141 02.

Om ni innan ansökan vill besöka verksamheten en gång går det bra att överenskomma om tid för besök.

Uppdaterad den 5 november 2021