Hemtjänst

Du som är 65 år eller äldre kan få hjälp från komunen med det som du inte själv klarar av. Du kan få hjälp med allt ifrån hushållssysslor till din personliga omvårdnad. Om hjälpen du kan få i ditt hem inte räcker till kan du ansöka om att får flytta till ett äldreboende.

Du som är äldre, tillfälligt sjuk eller av andra fysiska, psykiska eller sociala skäl inte klarar de dagliga göromålen på egen hand kan få hemtjänst. Den hjälp vi kan erbjuda anpassas efter dina behov. När du ansöker om hemtjänst gör vi en bedömning av dina behov och huruvida du behöver hemtjänst. Bedömningen görs av dig som sökande samt en av våra biståndshandläggare.


Hemtjänsten hjälper dig att få uppleva en Social gemenskap med hjälp av promenader, få kontakt med föreningar, kyrkor och liknande eller tipsa om olika aktiviteter som händer i kommunen.

Att ha rent och fint omkring sig kan vara viktigt för trivseln men tungt och svårt om man har problem med fysik och ork. Hemmets skötsel, disk, tvätt, strykning och städning kan hemtjänstpersonalen hjälpa dig med. Du tillhandahåller själv städredskap och rengöringsmedel.

Trygghetslarm

Om du oroas över att något skall hända dig, kan du ansöka om trygghetslarm hos biståndshandläggaren.

Medicinska insatser

I hemmet kan du få hjälp med din medicinering av både landstingets distriktssköterskor eller kommunens sjuksköterskor som jobbar inom hemsjukvården.

Avgifter

Enligt maxtaxa för äldre.

Ansökan

Ansökan görs till: Handläggarenheten Äldre- och Handikappomsorgen, som utreder och fattar beslut.

Du kan överklaga

Om du får ett avslag på hela, eller delar av din ansökan om hemtjänst kan du överklaga till Länsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Behöver du hjälp med att överklaga får du hjälp av en biståndshandläggare.

Uppdaterad den 5 november 2021

Kontakta hemtjänsten

Enhetschefer, hemtjänsten

Birgitta Ohlsson (Vilhelmina tätort och byar)
0940-140 29
birgitta.ohlsson@vilhelmina.se

Kerstin Ottosson (Vilhelmina tätort och byar)
0940-140 96
kerstin.ottosson@vilhelmina.se

Liselotte Hermansson (fjällregionen Saxnäs och Dikanäs)
0940-146 40
liselotte.hermansson@vilhelmina.se