Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser

Vilhelmina kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Personer som bor i ett kommunalt boende eller har hemsjukvård omfattas automatiskt av den kommunala hälso- och sjukvården. Landstinget står ansvarig för läkarinsatser. Rond med läkare görs regelbundet.

De som omfattas är personer som bor i särskilda boendeformer (äldre- och handikappomsorg), som vistas på korttidsboende (Korttid/Rehab), som vistas på biståndsbedömd dagverksamhet, som har hemsjukvård i eget boende.

Uppdaterad den 5 november 2021

Kontakta socialförvaltningen

Kansli:
socialtjansten@vilhelmina.se
0940 - 140 17 (Telefontid: 09.00-16.00)

Förvaltningschef:
Jan Lindberg
jan.lindberg@vilhelmina.se
0940 - 140 23

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79