Mat till äldre

Maten och måltiderna är en central del inom äldreomsorgen då den är viktig som intag av energi och näring.

Matsedel Särskilda boenden V41-4

Matsedel, hemtjänst V41-4

Maten är viktig som en del av den medicinska behandlingen. Mat gör ingen nytta om den inte äts upp och därför är trevliga måltider och fysiska förutsättningar också viktigt. Mat och måltider är också viktiga som social företeelse och funktionsbevarande aktivitet.

Åsbacka centralkök lagar mat till de särskilda boendena Tallbacka och Åsbacka, portionsformar till pensionärer i eget boende som levereras av hemtjänsten samt mat till förskolorna i Vilhelmina tätort. I Dikanäs och Saxnäs finns tillagningskök som lagar mat till förskolebarn, skolelever och pensionärer. De lagar också mat som distribueras via hemtjänst. 

Ansvarig för verksamheten är kostchef Jenny Almroth.

Här hittar du vår nutritionspolicy.

Uppdaterad den 22 december 2021

Kontakta kostenheten

Kostchef:
Jenny Almroth
Jenny.almroth@vilhelmina.se
0940-143 21

Åsbacka kök:
0940-143 05

Hembergsskolans kök:
0940-142 02