Äldreboenden

Särskilda boenden inom Vilhelmina kommun ligger på tätorten och i Saxnäs.

I Vilhelmina kommun finns två äldreboenden på tätorten, Åsbacka och Tallbacka, som alla ligger centralt till. I Saxnäs ligger Saxnäsgårdens äldreboende.

I flikarna hittar du mer om äldreboendena specifikt, men deras gemensamma nämnare är att de sätter de boendes välmående i första hand, med aktiviteter, omsorg och stöd.

I Dikanäs finns servicehuset Sagagården för dig som vill bo tryggare och har mer insatser i vardagen. Info om Sagagården hittar du här.

I Vilhelmina finns också trygghetsboendet Solskensgården. Läs mer om det här.

Uppdaterad den 5 november 2021

Kontakt, äldrevård

Ansökan:
Handläggarenheten
Telefontid 8.00-9.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54

Förvaltningschef:
Jan Lindberg
jan.lindberg@vilhelmina.se
0940 - 140 23