Tallbacka äldreboende

Äldreboendet Tallbacka värnar om tryggheten för de äldre, och en hemtrevlig miljö är en viktig del av boendet.

Tallbacka är en särskild boendeform indelat i sju avdelningar för äldre och två avdelningar för personer med demenssjukdom. Tallbacka har 18 lägenheter och 34 rum. Dagverksamhet för för personer med demenssjukdom bedrivs på Tallbacka.

Målsättningen med vårt boende är att såväl boende och anhöriga som personal ska känna sig delaktiga, och att de boendes önskemål sätts i första rum.
Trygghet och en hemtrevlig miljö är en viktig del av äldreboendet där de boende ta del av gemenskap och närhet. Vi arbetar för att aktivera våra boende utifrån deras dagsform, med exempelvis utevistelser, bakning och mysiga fikastunder.

Mest av allt handlar det om att tillgodose våra boendes grundläggande behov av gemenskap, närhet, trygghet, självbestämmande och kompetens. Vi försöker att aktivera och stimulera varje person
utifrån den förmåga som finns för dagen. Vi försöker få vardagen så naturlig som möjligt med matlagning, städning, bakning, fika och vara ute.

Känn er alltid välkomna och som hemma hos oss på Tallbacka!

Uppdaterad den 28 februari 2020

Kontakta Tallbacka

Kontakt:
Johan Karlberg, enhetschef
0940-141 65
johan.karlberg@vilhelmina.se

Kansli: 0940-141 01
Sjuksköterska: 0940-141 00

Avdelningar:
Röda huset:
Tibast: 0940-141 07, våning 1
Fjällros: 0940-141 08, våning 2
Vallmo: 0940-141 16, våning 3

Blåa huset:
Blåklocka: 0940-141 05, våning 1
Skogsviol: 0940-141 06, våning 2
Blåklint: 0940-141 15, våning 3

Gula huset:
Trollius: 0940-141 03, våning 1
Fjällviva: 0940-141 04, våning 2
Gullviva: 0940-141 17, våning 3