Sagagården i Dikanäs

På Sagagårdens servicehus får de äldre en trygghet med närhet till hemtjänstpersonal, och trevliga grannar i form av förskolebarnen på Fjällripan.

Sagagården i Dikanäs är ett ordinärt boende med hemtjänstinsatser. Det är vanliga lägenheter som är särskilt anpassade till äldre och rörelsehindrades behov av tillgänglighet och trygghet. Sagagården inrymmer förutom tio lägenheter även förskola samt skolmatsal för skolan i Dikanäs. Förskolan inryms i samma byggnad, och i ljushallen brukar de äldre och yngre samlas för att tillsammans delta i aktiviteter eller lyssna på musikunderhållning.

Lägenheterna består av 1-2 rum med kök och duschrum och möbleras helt av den boende.

Sagagårdens matsal serverar lunch alla veckans dagar för Sagagårdens boenden, övriga, pensionärer samt skolan i Dikanäs. Lunch serveras mellan 11.30-13.00.

Kostverksamheten slutar med kontanthantering och kortbetalning fom 1/1 2022 på Sagagården.

Personalen som arbetar i hemtjänsten är vårdbiträden och undersköterskor. När det gäller vissa medicinska insatser samarbetar hemtjänsten med landstingets distriktssköterska, som har det medicinska ansvaret för insatsen och som i vissa fall kan delegera utförandet av en insats till vårdpersonalen. I vissa enskilda fall kan hemtjänst beviljas i form av anhörigstöd.

Avgifter

Enligt maxtaxa för äldre. 

 

Uppdaterad den 22 december 2021

Kontakta Sagagården

Sagagården:
Liselotte Hermansson, områdeschef
0940-144 94
070-6682572
liselotte.hermansson@vilhelmina.se

Hemtjänstens personalrum:
0940-146 45
Matsal:
0940-146 41