Anhörig

Att vara anhörig till en person som inte kan klara att tillgodose sina behov på egen hand kan vara en tillvaro fylld av glädje och mening.

Att vara anhörig kan även kännas ensamt och oroligt. Du som hjälper och stödjer till exempel make, maka, förälder, barn, släkting, vän eller granne kan behöva ta emot stöd i olika former.

Kommunen erbjuder direkt hjälp som är riktad till dig som är anhörig och indirekt hjälp som riktar sig till den som du stödjer eller vårdar.

Du kan även läsa om att vara anhörig i Anhörighandboken, en webbplats som tar upp olika aspekter av olika situationer som man kan möta.

Träffa oss

Under hösten har vi startat upp träffar som vänder sig till dig som anhörigvårdare, oavsett vilken vårdinstans inom kommunen din närstående är brukare hos. 

Från och med 15 november träffas vi varannan tisdag på 45:an kl 18, där vi bjuder på fika och samtalar om vården.

Ansvarig för möten är Liselotte Hermansson, enhetschef inom kommunens vård och omsorg.

Uppdaterad den 28 oktober 2022

Kontakt Anhörigträffar

För frågor:

Liselotte Hermansson
liselotte.hermansson@vilhelmina.se
070-668 25 72