Hemsjukvård

Hemsjukvården bedrivs i kommunal regi. Vilhelmina kommun ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag. Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Landstingets och kommunernas gemensamma vision för hemsjukvården i Västerbotten är att ge patienterna och brukarna trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.

Vad är kommunen ansvarig för?

  • Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för dem över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen.
  • Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar.
  • Intyg om bostadsanpassning.
  • Rehabilitering och habilitering i hemmet.

Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Innan hemsjukvård blir en insats ska man genomgå en vårdplanering.

För hemsjukvård/hembesök gäller följande:

Tröskelprincipen, det vill säga hembesök erbjuds endast till den som inte kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med stöd.

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.
Vid akuta situationer ringer du 112.

Kommunens hälso- och sjukvård

Vilhelmina kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Personer som bor i ett kommunalt boende eller har hemsjukvård omfattas automatiskt av den kommunala hälso- och sjukvården. Landstinget står ansvarig för läkarinsatser.  Rond med läkare görs regelbundet.

De som omfattas är personer som bor i särskilda boendeformer (äldre- och handikappomsorg), som vistas på korttidsboende (Korttid/Rehab), som vistas på biståndsbedömd dagverksamhet, som har hemsjukvård i eget boende.

Uppdaterad den 17 september 2020

Kontakta hemsjukvården

Distriktssköterska:
0940-144 80
hemsjukvard@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Jan Lindberg
jan.lindberg@vilhelmina.se
0940 - 140 23