45:an (tidigare Solsidan)

45:an hjälper dig som lider av psykosocial ohälsa att få en mötesplats, där du som besökare kan ta del av flera aktiviteter och få ett personligt stöd och hjälp med sysselsättning.

Syftet med 45:an är att främja den psykiska hälsan.

Det gör vi genom att erbjuda dig:

  • En strukturerad verksamhet.
  • En mötesplats där man ingår i en gemenskap och kan skapa kontakter med andra människor.
  • Ett varierat utbud av sysselsättning där dina egna önskemål tas tillvara.
  • Ett personligt stöd.

Allt med utgångspunkt från dina behov och önskemål.

45:an är en frivillig verksamhet. Här för vi inga journaler eller dylikt och personalen har tystnadsplikt. Kravet för att få vistas här är att följa de regler vi har, såsom nykterhet och vänligt uppträdande samt att var och en hjälps åt med de dagliga sysslorna i lokalen efter sin förmåga.

I våra trivsamma lokaler kan du tillsammans med andra dricka en kopp kaffe, köpa lunch, läsa dagstidningarna, se på TV, arbeta vid våra datorer, sy med mera. Fasta programpunkter kan vara styrketräning, bingo, film, utflykter m.m. På husmötena avhandlas information som rör lokalen samt önskemål och idéer om aktiviteter.

Boendestöd

Vi har ett boendestöd som arbetar ute i hemmen. Vi arbetar efter metoden Hjälp till självhjälp. Syftet med metoden är att stärka individens egna förmågor. Du ansöker om boendestöd hos biståndshandläggaren.

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag kl. 9-16
Tisdag och onsdag 9-20
Morgonfika kl. 9-10
Lunch kl. 11.30 – 12.30

Varje dag serveras lunch och kaffe till en dagskostnad av 50 kronor. Matkuponger kostar 400 kronor för 10 stycken.

Du är välkommen på besök till oss. Vi finns på Volgsjövägen 26 i Vilhelmina.

 

Uppdaterad den 12 mars 2020

Kontakt psykisk ohälsa

Träffpunkten 45:an
Volgsjövägen 26
Vilhelmina

0940-141 24
solsidan@vilhelmina.se

Öppettider
Måndag, torsdag och fredag kl. 9-16
Tisdag och onsdag 9-20
Morgonfika kl. 9-10
Lunch kl. 11.30 – 12.30

Psykiatrisamordnare
0940-143 93