Individ- och familjeomsorg, IFO

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan IFO erbjuda stöd i olika former. Det kan handla om ekonomiskt bistånd, stöd mot missbruk i olika former eller annat som berör barn ungdomar och familjer.

Individ- och familjeomsorgens arbete styrs främst av Socialtjänstlagen, SoL.  Arbetet handlar framförallt om att stödja barn och ungdomar i deras rättighet att växa upp i trygga och goda förhållanden samt att stärka familjers levnadsvillkor.

Efter en utredning och individuell prövning kan insats beviljas såsom exempelvis kontaktperson, familjebehandling, familjehem under kortare eller längre tid. IFO har även uppgifter inom Familjerätten såsom fastställande av faderskap och vissa uppgifter i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Inom IFO arbetar socialsekreterare och handläggare med hjälp, råd, stöd och information. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Om du önskar någon form av stöd kan du alltid göra en ansökan, oberoende av om du är under 18 år eller över 18 år. Du kan då endera ringa eller maila till IFO, kontaktuppgifter hittar du till höger. Du kan också använda nedanstående blankett, fylla i den och skicka in den till IFO.

Ansökan om stöd

__________________________________

*Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan komma att påverkas av Covid-19*

Inom IFO finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. IFO följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 för att minska smittspridningen.

Så här arbetar IFO för att minska smittspridningen.

 • Kontakta IFO via telefon 0940-140 17, kl. 08.00-16.00. Du blir då kopplad till en handläggare eller så skickar receptionisten ett mail till din handläggare att du söker kontakt.
 • Socialsekreterarna har telefontid mellan kl. 09.00-10.00.
 • Du kan även själv skicka mail till: IFO@vilhelmina.se
 • Du som känner dig sjuk eller har symptom ska inte besöka IFO. Ring och förklara situationen så får du hjälp per telefon. Det kan uppstå akuta situationer som behöver prioriteras och då måste andra ärenden vänta.
 • Om du har ett akut behov kan du besöka socialkontoret om du är frisk. Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du ringa till IFOs reception, 0940 140 17. Du kan även ringa kommunens växel 0940 140 00.
  Efter kontorstid, kvällar samt helger ringer du 112 om behovet är allvarligt och akut.

 • IFO kommer att göra en bedömning om ett fysiskt besök är nödvändigt, om ärendet går att lösa via telefon eller via ett digitalt möte genom dator. IFO undviker i den mån det går att boka in fysiska besök.
 • IFOs handläggningstider kan i vissa fall komma att bli längre än vanligt.
 • Ärenden som berör barn och unga prioriteras högt.

Gällande ekonomiskt bistånd

 • Du som önskar söka ekonomiskt bistånd för första gången kontaktar kommunens växel mellan kl. 09.00-10.00 och ber att få prata med en ekonomihandläggare.
 • Du som har ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd kan hämta ifyllningsbara blanketter i IFOs väntrum. När du fyllt i din ansökan kan du lägga den i kuvertet tillsammans med andra handlingar. Du lämnar kuvertet i kommunens växel.
 • Du kan även ringa din ekonomihandläggare under telefontiden och be hen att skicka ansökningsblankett till dig.
 • Kom ihåg, ordinarie handläggningstider kan tyvärr bli längre.

_________________________________________

 

Uppdaterad den 7 maj 2021

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10