Missbruksproblem

Hjälp med missbruk kan du få hos Vilhelmina kommuns socialtjänst, vare sig det är du själv eller någon i din närhet som har problem.

Alkohol- och drogberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig. Skuldkänslor, frågor som "varför", "hur ska jag kunna hjälpa" och "vem ska jag vända mig till" kan vara mycket svåra att handskas med på egen hand.

Men oavsett om du är beroende eller anhörig finns hjälp att få. Många föreningar och organisationer har skapats och drivs av människor med samma frågor, tankar och känslor som du.

Genom att ta kontakt med de här människorna behöver du inte vara ensam med dina problem. Istället får du någon att tala med och ställa frågor till, någon som vet vad du går igenom

Vad kan socialtjänsten göra?
Socialtjänsten har ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Dessutom ska socialtjänsten genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om möjligheterna att få hjälp. Socialtjänsten ska också aktivt se till att du som har missbruksproblem får den hjälp och vård som du behöver för att komma ifrån missbruket.

I första hand erbjuder vi frivillig hjälp och stöd där vi försöker arbeta tillsammans med dig. Vi kan ibland inte helt och hållet tillsätta de insatser du vill ha.

Om missbruket är väldigt allvarligt kan vi ställa vissa krav och förväntningar på dig för att komma fram till en bra lösning.

Om ditt missbruk är till fara för ditt eget liv kan vi dessutom vara tvungna att göra en ansökan om tvångsvård - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM ). Detta förutsatt att du själv inte är beredd att frivilligt ta itu med problemet.

Socialsekreteraren arbetar med myndighetsutövningen när det gäller människor med missbruksproblem. Socialsekreteraren tar emot anmälningar från andra myndigheter eller privatpersoner rörande pågående missbruk och utreder och bedömer behov av insatser från socialtjänstens sida.

Socialsekreteraren har stöd och motivationssamtal med enskilda människor med missbruksproblem och placerar vid behov, efter samråd med IFO-chef, missbrukare på behandlingshem eller tillsätter kontaktpersoner. I de flesta fall kan man vara med och påverka valet av behandlingsform men det yttersta beslutet är socialtjänstens.

Öppenvårdsinsatser

  • Om vi kommer fram till att en behandling är möjlig att genomföra på hemmaplan kan det se ut på många olika sätt. Du kan ha en samtalskontakt med socialsekreteraren.
  • I en del fall bygger öppenvårdsbehandlingen på ett samarbete mellan dig, socialtjänsten och ytterligare någon myndighet, t.ex. Försäkringskassa eller Arbetsförmedling och/eller din arbetsgivare och/eller psykiatri. Variationerna är många och bygger på individuella lösningar.
  • I vissa fall har man behov av stöd även efter kontorstid och vi kan då bevilja dig stöd i form av en kontaktperson. Det är en helt "vanlig" medmänniska som du kan träffa utifrån vad vi kommer överens om.
  • Vi har i vissa fall även möjlighet att hjälpa dig med arbetsrehabilitering. Detta sker i samverkan med försäkringskassan och/eller arbetsförmedlingen.

Vi har tystnadsplikt
Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du måste vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt du säger skyddas av sekretesslagen.

För ytterligare information
Du är välkommen att kontakta någon av socialtjänstens socialsekreterare, tel 0940-140 00, telefontid vardagar mellan 09.00 – 10.00. Besökstid bokas per telefon.

Stöd från andra instanser

Individ- och familjeomsorgen samarbetar med en rad andra aktörer gällande missbruk. Här nedan kan du exempelvis läsa Föräldraföreningen mot narkotikas folder om deras stöd till anhöriga. I foldern har vi även lagt in berörda verksamheters kontaktuppgifter så att du enkelt kan ta kontakt med den du vill få stöd ifrån. Här finns foldern i PDF.

Uppdaterad den 5 december 2019

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10