Information om coronaviruset - Covid-19

I Västerbottens län och i övriga Sverige råder allmän smittspridning av viruset Covid-19. Vilhelmina kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och samarbetar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter.

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Läs om det aktuella läget i Västerbottens län här

Lokala restriktioner i Vilhelmina kommun. Läs mer här

Nationella rekommendationer gäller i hela Sverige

Den 15 juli 2021 införs ytterligare lättnader i restriktionerna i landet. Nytt är att all kollektivtrafik får ta emot passagerare med full kapacitet, att kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs samt att storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, höjs från fyra till åtta personer.

Dessa råd och rekommendationer ska du följa:

Stanna hemma vid symtom

Umgås smittsäkert

 • Umgås bara med andra om ni är symtomfria. Tänk på följande om du träffar personer som du inte brukar umgås med, eller nya personer. Var helst utomhus, umgås i mindre grupper och håll avstånd till varandra.

Hålla avstånd till andra och undvik trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Stanna bara så länge du behöver.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 
 • Använd munskydd på om det finns rekommendationer.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Res försiktigt och undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån om det går

 • Arbeta hemifrån om det går. Prata med din arbetsgivare först.
 • Du som behöver vara på arbetsplatsen bör tänka på att hålla avstånd till andra personer som också vistas där.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer om de nationella rekommendationerna på Krisinformation.se

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

 • Stanna hemma när du känner minsta symptom som kan tyda på covid-19. Har du en anhörig i ditt hushåll som bekräftats vara smittad så kan du behöva stanna hemma. Läs mer om vad som gäller här
 • Tvål är effektivare än handsprit! Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  Skydda dig och andra från smittspridning - information på Folkhälsomyndigheten
 • Håll avstånd till andra människor, inomhus och utomhus. Undvik i den mån det går platser där trängsel kan uppstå. Försök att använda dig av andra färdsätt än kollektivtrafiken, speciellt i rusningstrafik. 
 • Håll avstånd även på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik att delta på fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Samma allmänna råd gäller alla, även personer över 70 år och i riskgrupper

De särskilda rekommendationer som gällde personer som är 70 år och äldre hävdes den 22 oktober 2020. Nu gäller samma allmänna råd för alla svenskar oavsett ålder och om man befinner sig i riskgrupp eller inte. Folkhälsomyndigheten påminner dock att ens ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas svårt av covid-19.  

Man kan be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. eHälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan.

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplats

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Uppdaterad den 1 september 2021

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina