Information om coronaviruset - Covid-19

I Västerbottens län och i övriga Sverige råder allmän smittspridning av viruset Covid-19. Vilhelmina kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och samarbetar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter.

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Läs om det aktuella läget i Västerbottens län här

Lokala restriktioner i Vilhelmina kommun. Läs mer här

Skärpta rekommendationer i Västerbottens län!

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av detta så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att införa skärpta regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna.

De regionala rekomendationerna har förlängts och gäller numer till 23 maj och gäller alla som befinner sig i Västerbotten. 

Umgås med få människor  
Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.

Undvik platser om det är risk för trängsel.  
Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam. 

Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.  
Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19, även lindriga – stanna hemma.  

Gör inga onödiga resor 
Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Det gäller både under resan och på resmålet. Var även noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.

Använd munskydd i kollektivtrafiken.  
Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.  

Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. 
Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd. 

Alla västerbottningar måste bidra.
Undvik att träffa andra personer inomhus än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Undvik att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas såsom butiker, köpcentrum och gym. Du kan göra nödvändiga besök i mataffärer och på apotek, men du ska hålla avstånd till andra även då.

Barn bör stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar
Alla barn, 0-18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Kom också ihåg att fortsätta följa de nationella råden.

Resor

Just nu råder förbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med den 31 maj 2021. Förbudet gäller inte svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land. Medborgare i annat EU/EES-land måste uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19 test vid inresan. Mer information finns att läsa på Polismyndighetens hemsida.

Svenska medborgare 

Svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd som reser till Sverige från utlandet behöver inte visa ett negativt covid-19 test vid inresan. Det är däremot viktigt att man följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer vid ankomst. 

  • Testa dig för covid-19 så snart du bara kan vid ankomst till Sverige, helst samma dag. 
  • Testa dig igen dag 5 efter ankomst till Sverige. 
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra personer i 7 dagar efter ankomsten. Det gäller även om testerna visat att du inte har covid-19. 
  • Barn födda 2015 eller senare behöver inte testa sig vid ankomst till Sverige. De bör däremot stanna hemma och begränsa sina nära kontakter. 
  • Kan du inte av någon anledning inte testa dig för covid-19 efter resa är det extra viktigt att du stannar hemma och begränsar dina kontakter med andra personer i minst 7 dagar efter att din ankomst till Sverige.

 Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

För utländska medborgare från EU-länder eller länder utanför EU

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste visa upp ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det ska då ha gått max 48 timmar mellan provtagningen till att man passerar gränsen. Det är också viktigt att man följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer som nämns ovan. Läs mer på Polismyndighetens hemsida

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Samma allmänna råd gäller alla, även personer över 70 år och i riskgrupper

De särskilda rekommendationer som gällde personer som är 70 år och äldre under våren 2020 hävdes den 22 oktober 2020. Nu gäller samma allmänna råd för alla svenskar oavsett ålder och om man befinner sig i riskgrupp eller inte. Folkhälsomyndigheten påminner dock att ens ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas svårt av covid-19.  

Man kan be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. eHälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan.

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplats

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Uppdaterad den 6 maj 2021

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina