Information om coronaviruset - Covid-19

I Västerbottens län och i många andra delar av Sverige råder allmän smittspridning av viruset Covid-19. Vilhelmina kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och samarbetar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter.

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Läs om det aktuella läget i Västerbotten här

Särskilda rekommendationer i Västerbottens län!

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av detta så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna.

Lokal rekommendationer för att förhindra smittspridning i Vilhelmina gäller 

I samråd med smittskyddet Region Västerbotten har denna lokala rekommendation införts i Vilhelmina kommun: 

Om Vårdnadshavare har symptom på covid-19 och inväntar testsvar är rekommendationen att såväl barn i förskola och elever i grund- och gymnasieskola utan symptom stannar hemma. Rekommendationen gäller från 23/2 fram till 21/3.

Dessa regionala rekomendationer gäller från och med 9 februari till och med den 21 mars 2021 och gäller alla som befinner sig i Västerbotten. 

 • Umgås med få människor  
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där. 

 • Undvik platser om det är risk för trängsel.  
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butikerHandla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam. 

 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.  
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19, även lindriga – stanna hemma. 
   
 • Gör inga onödiga resor 
  Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.

 • Använd munskydd i kollektivtrafiken.  
  Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.  

 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. 
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.  
  Kom ihåg att också fortsätta följa de nationella råden.   
 • Skolor i Skellefteå.
  Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning med start så snart som möjligt men senast från den 15 februari 2021.

 • Verksamheter med pågående utbrott.
  Personer som är anställda eller har uppdrag vid en arbetsplats under ett pågående större utbrott rekommenderas att undvika möten med andra människor än de man bor och arbetar med.
  Du som arbetar på en sådan arbetsplats rekommenderas att:
  - Undvika att vistas ute i samhället utöver arbetet. Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter inomhus.
  - I första hand ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel och inte åka själv.

  Bor du med någon som arbetar på en arbetsplats som har ett pågående utbrott gäller samma rekommendationer för dig men du kan gå till arbete eller skola som vanligt. Barn födda 2005 och senare kan delta i fritidsaktiviteter inomhus.

  Har du blivit frisk efter covid-19 under det senaste halvåret gäller inte denna rekommendation.

Alla västerbottningar måste bidra. Undvik att träffa andra personer inomhus än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Undvik att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas såsom butiker, köpcentrum och gym. Du kan göra nödvändiga besök i mataffärer och på apotek, men du ska hålla avstånd till andra även då.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen:

Samma allmänna råd gäller alla, även personer över 70 år och i riskgrupper

De särskilda rekommendationer som gällde personer som är 70 år och äldre i våras hävdes den 22 oktober 2020. Nu gäller samma allmänna råd för alla svenskar oavsett ålder och om man befinner sig i riskgrupp eller inte. Folkhälsomyndigheten påminner dock att ens ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas svårt av covid-19.  

Man kan be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. eHälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan.

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplats

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats

Uppdaterad den 24 februari 2021

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina