Information med anledning av Norges öppnade gränser

Den norska gränsen har nu öppnats för europeiska resenärer från områden med acceptabla infektionsnivåer. Det innebär att svenska resenärer nu kan resa in i landet men med vissa begränsningar beroende på om de kommer från ett gul- eller rödmarkerat område.

Det är nu tillåtet för resenärer från vissa tillåtna europeiska länder att resa till Norge. För svenska resenärer som nu tillåts resa till Norge finns vissa begränsningar beroende på vilka delar av Sverige man reser från och om områdena är gul- eller rödmarkerade. Vid gulmarkering är det tillåtet att resa in i landet utan att behöva sätta sig i karantän, vid rödmarkering krävs det 10 dagars karantän vid ankomst. 

Norge kan med kort varsel ändra regler och bestämmelser för in-och utresor i landet så håll dig uppdaterad med information från officiella källor. 

Du ser om ditt område är gul- eller rödmarkerat på det norska Folkehelseinstituttet. 

Vidare hänvisas frågor om uppdateringar av besluten till hemsidorna www.regjeringen.no samt www.toll.no.

Informationen uppdateras löpande.

Uppdaterad den 12 augusti 2020