På andra språk och lätt svenska / Other languages

Här finns fakta om coronaviruset på lätt svenska och andra språk.

Allmän information om covid-19

Lättläst svenska (PDF) 

Teckenspråkstolkad information om covid-19

Information från Folkhälsomyndigheten på andra språk

Nyheter från Sveriges radio på andra språk 

Bildstöd (PDF) 

Affischer på fem olika språk

Informationsvideor på andra språk än svenska, producerade av Skellefteå kommun:
https://skelleftea.se/coronavirus

Krisinformation.se sida med samlad information på olika språk:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

1177.se och Region Västerbotten med information på andra språk om Covid-19: https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/covid-19-other-languages/

Myndigheten för delaktighet med flera informationssidor på bland annat lätt svenska och med tillgänglighetsperspektiv:
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/

Alkompis - information på arabiska:
https://alkompis.se/

Sveriges Radio - nyheter i klartext:
https://sverigesradio.se/klartext

Uppdaterad den 13 november 2020