Information om coronaviruset - Covid-19

I Västerbottens län och i övriga Sverige råder allmän smittspridning av viruset Covid-19. Vilhelmina kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och samarbetar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter.

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Läs om det aktuella läget i Västerbottens län här

Flera nationella rekommendationer avvecklas

Den 29 september 2021 släpper Sverige på många av de råd och rekommendationer som införts på grund av coronapandemin. Folkhälsomyndigheten har skapat en samlad bild utifrån vaccinationstäckningen, sjukvårdsbelastningen, dödligheten samt risken för ökad smittspridning i landet och bedömer att från den 29 september så går Sverige in i steg 4 i planen för avvecklingen av restriktioner. 

I steg 4 avvecklas flera restriktioner däribland rekommendationen att arbeta hemifrån, begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst och offentlig tillställning samt kravet på sittande servering på restauranger tas bort

Detta gäller efter 29 september 2021:

Allmänna råd gäller för personer som inte är fullvaccinerade mot covid-19

Vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig bör även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Stanna hemma vid symtom

Om du känner sjukdomssymptom så ska du stanna och testa dig för covid-19. Det gäller även om du är fullvaccinerad och bara känner dig lite sjuk. Under tiden som du väntar på testning och provsvaret så ska du leva som om du vore smittad. Du ska stanna hemma från skola och arbete, undvika nära kontakter och tvätta händerna ofta.
Om en hushållsmedlem har symptom så ska denna stanna hemma och testa sig. Om du eller en hushållsmedlem testar positivt för covid-19 så kommer ni att bli kontaktade av vården och få förhållningsregler att leva efter. Hushållsmedlemmar som inte har symptom kommer att bli uppmanade att testa sig för covid-19. 

Läs mer om vad du ska göra om du själv eller någon i din familj visar symptom

Tvätta händerna

Tvätta dina händer med tvål - och ofta! 

Resor till Sverige 

Testa dig för cvid-19 vid inresa i Sverige från länder utanför Norden, oavsett om du har symptom eller inte. Du behöver inte testa dig om du är fullvaccinerad sedan minst 2 veckor eller har haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även barn under 6 år. 

Vaccinering mot covid-19

Pandemin är inte över - vaccinering är vägen framåt! Vaccinet mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död, et bidrar också till att minska smittspridningen i vårt samhälle och är en viktigt förutsättning för att restriktionerna i Sverige kunnat släppas. 

Alla som är födda 2005 och tidigare kan nu boka tid för vaccinering och det kostar ingenting. Du kan vaccinera dig på vilken hälsocentral du vill i länet och du bokar tid genom att antingen ringa till hälsocentralen du vill gå till eller boka tid online. Du kan däremot inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid.

Du som varit smittad av covid-19 bör också vaccinera dig då det är osäkert hur länge du kommer vara skyddad mot sjukdomen efter det att du insjuknade första gången. 

Läs mer om vaccinering mot covid-19 här

Du kan se var lediga tider för vaccinering finns och även boka tid här

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplats

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Uppdaterad den 28 september 2021

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina