Information på samiska

Bland dessa sidor hittar du information om Vilhelmina kommuns äldreomsorg på samiska.

Uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se

Kontakta socialförvaltningen

Kansli:
socialtjansten@vilhelmina.se
0940 - 140 17 (Telefontid: 09.00-16.00)

Förvaltningschef:
Mats Öhrn
mats.ohrn@vilhelmina.se
0940 - 140 23

Vård- och omsorgschef:
Gunilla Westergren
gunilla.westergren@vilhelmina.se
0940-142 62

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10