Information om coronaviruset - Covid-19

I Västerbottens län och i övriga Sverige råder allmän smittspridning av viruset Covid-19. Vilhelmina kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och samarbetar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter.

Allmän smittspridning i Västerbotten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Läs om det aktuella läget i Västerbottens län här

Se aktuell coronastatistik på kommunnivå

Dina skyldigheter

Alla har ett personligt ansvar att följa allmänna råd och rekommendationer. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Den 9/2 plockades de flesta restriktionerna bort. Följande rekommendationer kvarstår:

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
 • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Vaccination mot covid-19 – Skydda dig själv och andra

 • Pandemin är inte över – vaccination är vägen framåt.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinationerna minskar också smittspridningen i samhället.
 • Fler behöver vaccinera sig för att vi tillsammans ska kunna återgå till en normal vardag och ett samhälle utan restriktioner.
 • Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör.
 • Du rekommenderas att vaccinera dig även om du haft covid-19.
 • Alla som är 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19.
 • Alla som är över 18 år erbjuds en tredje dos vaccin som påfyllnad. Det ska ha gått minst sex månader mellan den andra dosen och påfyllnadsdosen. Om du är född 1957 eller tidigare ska det ha gått fem månader sedan den andra dosen.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Vaccinering mot covid-19 är frivillig och gratis.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Vi använder bara mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.

Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se 

Mildra effekterna av pandemin

 • Att stanna hemma när man är sjuk och att vaccinera sig är viktigt för att minska spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! 
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information.
 • Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten.

Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Uppdaterad den 29 november 2022