Samiskt samråd

Vualtjeren tjïelte/Vilhelmina kommun har sedan 2011 en samisk samrådsgrupp.

Samrådsgruppen ska vara delaktig i de beslut som berör och påverkar samerna inom kommunen, verka som en referensgrupp vad gäller fördelning av kommuns del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråk.

Samrådsgruppen består av representanter från Vilhelmina södra sameby, Vilhelmina norra sameby, Faepmien Saemien Siebrie, Faepmie Saavreme Siebrie, Vualtjere duodji, kommunchefen, minoritetssamordnaren, minoritetshandläggaren och en ungdomsrepresentant.

Representanter i samisk samrådsgrupp:
Vilhelmina södra sameby: Åsa Baer
Vilhelmina norra sameby: Margret Fjellström
Faepmien Saemien Siebrie: Joel Hermansson
Faepmie Saavreme Siebrie: Ulrika Näslund Svensson
Vualtjeren Saemien Siebrie: Nelly Engström
Ungdomsrepresentant: Gabinus Klemetsson Leek
Vilhelmina kommun: Karl-Johan Ottosson, Laila Daerga och Malin Blind

 

 

 

Uppdaterad den 7 maj 2019

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se