Språk

Vilhelmina ligger inom sydsamiskt språkområde, vilket i stora drag omfattar Västerbotten, Jämtland, delar av Härjedalen och Dalarna samt motsvarande områden på norska sidan.

Inom kommunen förekommer även nordsamiska. Under 1930-talet kom nordsamisktalande familjer till Vilhelmina-området som en följd av statens tvångsförflyttningar av nordsamiska renskötarfamiljer från Karesuandoområdet.

Uppdaterad den 24 april 2018

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940 - 146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind@vilhelmina.se