Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Resorna samordnas med andra resenärer vilket gör att du kanske inte alltid åker närmaste vägen till resemålet.

För att bli beviljad färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dej på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
Du kan inte få färdtjänst för att det saknas kollektivtrafik eller för att bussen inte passerar där du bor.

När du åker färdtjänst

När du beviljas färdtjänst registreras du med namn och personnummer till de bolag som
kör färdtjänstresor . Du måste alltså ha en giltig legitimation som du visar chauffören när du blir hämtad. Dit räknas pass, körkort eller ID-kort.

Ansöka om färdtjänst

Ansökan ska vara skriftlig och skickas in till kommunen. Läkarutlåtande är inte obligatorisk men kan i tveksamma fall begäras av handläggaren.
Läkarutlåtandet bekostas av sökanden. Utlåtandet skickas då tillsammans med ansökningsblanketten till färdtjänstutredaren.

Vilhelmina kommun
Färdtjänst
912 81 Vilhelmina

Färdtjänsttaxa

Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken vuxentaxa + 28 kr/ enkelresa. Aktuell taxa finns på närmaste busstation 0940-127 75, hos Länstrafiken 0771-10 01 10 eller på www.tabussen.nu.

Beställning av resa
Färdtjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt. Beställning av färdtjänstresa görs minst en timme innan avfärd, mellan kl. 07:00-19:00. För specialfordon gäller beställningen minst ett dygn före resdagen. Vid storhelger krävs längre förbeställningstid. Avbeställningar kan göras dygnet runt.

Färdtjänstresa beställs och avbeställs på telefonnummer 0771-25 10 20.

Uppdaterad den 27 januari 2021

Kontakta färdtjänst

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Växel: 
0940-140 00