Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Resorna samordnas med andra resenärer vilket gör att du kanske inte alltid åker närmaste vägen till resemålet.

För att bli beviljad färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dej på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
Du kan inte få färdtjänst för att det saknas kollektivtrafik eller för att bussen inte passerar där du bor.

När du åker färdtjänst

När du beviljas färdtjänst registreras du med namn och personnummer till de bolag som kör färdtjänstresor. Du måste alltså ha en giltig legitimation som du visar chauffören när du blir hämtad. Dit räknas pass, körkort eller ID-kort.

Ansöka om färdtjänst

Läkarutlåtande är inte obligatorisk men kan i tveksamma fall begäras av handläggaren. Läkarutlåtandet bekostas av sökanden. Utlåtandet skickas då tillsammans med ansökningsblanketten till färdtjänsthandläggaren.

Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst via vår e-tjänst

Färdtjänsttaxa

Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken vuxentaxa + 28 kr/ enkelresa. Aktuell taxa finns på närmaste busstation 0940-127 75, hos Länstrafiken 0771-10 01 10 eller på www.tabussen.nu.

Beställning av resa

Färdtjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt. Beställning av färdtjänstresa görs minst en timme innan avfärd, mellan kl. 07.00-19:00. För specialfordon krävs för garanterad resa, förbeställning minst en dag före resdagen. Vid storhelger krävs längre förbeställningstid.

  • Avbeställningar kan göras dygnet runt.
  • Medresenär, ledsagare och ledarhund bokas vid beställning av resa
  • Färdtjänstresa beställs och avbokas på telefonnummer 0771-25 10 20
Uppdaterad den 16 januari 2023

Kontakta färdtjänst

Serviceresor
0771-25 10 20

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se