Gör din felanmälan

Vid skador, funktions- eller skötselbrister som rör bredband, gator och vägar inklusive vinterväghållning, gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som ägs av Vilhelmina kommun kan du göra en felanmälan.

Felanmälan för gator, vägar, vatten och avlopp kan göras via denna e-tjänst:

E-tjänst för felanmälan

Du kan även ringa och felanmäla vardagar 8-16 till 0940-140 00 (växel).

Samhällsjour felanmälan kvällar och helger av vatten och avloppsanläggningar ring 0940-383 10.

Fastighetsjour felanmälan Vilhelmina bostäder och kommunens fastigheter kvällar och helger ring, 0940-101 12.

 

Uppdaterad den 7 juni 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Kontakta trafik och infrastruktur

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Renhållning
Camilla Johansson
0940-140 80
a.camilla.johansson@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Bredbandsfrågor
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-16.00)
bredband@vilhelmina.se

IT- och stadsnätschef
Jonas Örnberg
0940-140 37
jonas.ornberg@vilhelmina.se

Växel
0940-140 00