Gör din felanmälan

Vid skador, funktions- eller skötselbrister som rör bredband, gator och vägar inklusive vinterväghållning, gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som ägs av Vilhelmina kommun kan du göra en felanmälan.

Felanmälan via webbformulär för gator, vägar, vatten och avlopp

Felanmälan som gäller kommunens gator och vägar samt vatten och avlopp görs vardagar 8-16 till 0940-140 00 (vx).
Under kvällar och helger, ring 0940-383 10.

 

Webbformulär för felanmälan


Bifoga gärna en bild som beskriver det fel som uppstått eller på annat sätt förtydligar ditt ärende
Uppdaterad den 15 april 2020