Lokala trafikföreskrifter

Inom Vilhelmina kommun finns särskilda lokala trafikregler som kommunen ansvarar för. De gällande trafikföreskrifterna finns att läsa i Svensk trafikföreskriftssamling.

Uppdaterad den 7 juni 2022