Kungörelse underrättelse granskning detaljplan Kittelfjäll 1:8 Storgrova (fastighet 1:24)

Förslag till detaljplan för Kittelfjäll 1:8 Storgrova (fastighet 1:24) har upprättats och granskningshandlingar finns tillgängliga under tiden 14 januari - 6 februari 2022. Se handlingar via länken nedan.

Kungörelse

Organ
Detaljplaner, miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2022-01-14
Ansvarig för kungörelse
Ulla-Karin Dahlberg, miljö- och byggnadschef
Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser