Barn och utbildning

Vilhelmina kommuns utbildningsförvaltning jobbar ständigt för att vara Lapplands bästa utbildningskommun. Här jobbar och undervisar vi enligt devisen "håll i, håll ut, håll om", där eleven står i centrum.

Här finns tio förskolor, fyra grundskolor varav två är fjällskolor.
På Vilhelmina tätort finns även Malgomajskolans gymnasium samt Vilhelmina lärcentrum för vuxna.

På Vilhelminas förskolor och skolor jobbar de anställda tillsammans för att nå samma mål; att bli Lapplands bästa utbildningskommun. För att nå dit har man en tydlig vision och plan, och hos oss är det individen i centrum som gäller.

Våra skolor blir allt mer digitala, och digitalt lärande är en del av skolgången där eleverna får lära sig exempelvis Google apps for education. 

Letar du information om hur skolorna förhåller sig till covid-19?

Region Västerbotten har infört familjekarantän för alla som bor tillsammans med en person som bekräftats vara smittad av covid-19. Detta gäller alla familjemedlemmar oavsett ålder. Grundregeln är att man stannar hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om de friska familjemedlemmarna inte visar några symptom efter sju dagar så kan de återgå till jobb och skola men skulle någon visa symptom så ska de också testa sig.

Läs mer här

Lokal rekommendation i Vilhelmina kommun

En ny lokal rekommendation har införs i samråd med smittskyddet Region Västerbotten.

Om Vårdnadshavare har symptom på covid-19 och inväntar testsvar är rekommendationen att såväl barn i förskola och elever i grund- och gymnasieskola utan symptom stannar hemma. 

Rekommendationen gäller från 23/2 fram till 21/3.

Uppdaterad den 24 februari 2021

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Expedition:
Telefontid: 09.00-16.00
0940 - 140 49 
ubn@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Christer Staaf
christer.staaf@vilhelmina.se
0940 - 142 76