Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur handlar om kommunikationer, såväl på vägar som i datanät, det vill säga fiberförbindelser.

Vilhelmina kommun ansvarar för vägarna inom samhället. Övriga vägar ansvarar Trafikverket för. Under länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vad du kan tänka på när det är dags för städning och snöröjning av vägar och mycket mer.

IT-enheten ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Stadsnätet heter VilNet. All utbyggnad sker med fiberoptik, vilket kan anses vara en flerfilig motorväg för datakommunikation! Läs mer under länkarna till vänster vad som gäller för dig som vill skaffa fiber eller för dig som redan är kund hos oss!

Uppdaterad den 9 september 2019

Kontakta trafik och infrastruktur

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Kommunalt vatten och avlopp
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 69

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Teknisk chef
Jan-Ola Borg, teknisk chef
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Bredbandsfrågor:
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-16.00)
bredband@vilhelmina.se

IT- och stadsnätschef:
Jonas Örnberg
0940-140 37

Växel
0940-140 00

Blanketter