Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur handlar om kommunikationer, såväl på vägar som i datanät, det vill säga fiberförbindelser.

Vilhelmina kommun ansvarar för vägarna inom samhället. Övriga vägar ansvarar Trafikverket för. Under länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vad du kan tänka på när det är dags för städning och snöröjning av vägar och mycket mer.

IT-enheten ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Stadsnätet heter VilNet. All utbyggnad sker med fiberoptik, vilket kan anses vara en flerfilig motorväg för datakommunikation! Läs mer under länkarna till vänster vad som gäller för dig som vill skaffa fiber eller för dig som redan är kund hos oss!

Uppdaterad den 18 april 2023

Kontakta trafik och infrastruktur

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson@vilhelmina.se

IT- och stadsnätschef
Jonas Örnberg
0940-140 37
jonas.ornberg@vilhelmina.se

Bredbandsfrågor
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-16.00)
bredband@vilhelmina.se