GIS - Geografiska informationssystem

GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Systemet avser inte bara programvaror utan även datorer, data/information, användare och arbetssätt.

Huvuddelen av all information kan lägesbestämmas och därför finns vinster i form av tid och kvalitet med att hantera informationen i ett GIS.

Inom kommunen används GIS företrädesvis av Miljö- och byggnadskontoret, IT-avdelningen, och verksamheterna Renhållning, Trafikplanering, Gata, Vatten och Avlopp, Räddningstjänst samt Hemtjänst.

GIS-samordnare för tre kommuner

Vår GIS-samordnare arbetar för Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner. GIS-samordnaren är lokaliserad i Vilhelmina och sköter bland annat uppdateringar av fastighetsinformation, kartdata och administration av GIS-programvaran Solen för de tre kommunerna. Kommunerna bytte under 2017 referenssystem. Mer om referenssystem finns att läsa här. Om bytet till enhetliga referenssystem finns information här

 

Uppdaterad den 19 december 2023