Grundskolor i Vilhelmina kommun

Grundskolorna i Vilhelmina kommun finns på flera orter och i olika konstellationer. Men det som är likt på samtliga skolor är att vi sätter ditt barns lärande och trivsel i främsta rummet.

Det året ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass.

Verksamheten i förskoleklassen är till för att stimulera barnens nyfikenhet och utveckling och förbereda inför skolstarten. Förskoleklassen är avgiftsfri och bedrivs tre timmar per dag i tätorten.

Det finns grundskolor på flera ställen i vår vida kommun. En är fristående och de övriga är kommunala. Grundskolor från förskoleklass till årskurs 6 finns på tätorten samt i fjällbyarna Saxnäs och Dikanäs. Skolorna i Saxnäs och Dikanäs har även årskurs 7-9. Tätortens kommunala 6-9-skola heter Hembergsskolan.

Vilhelminas fristående grundskola heter Strandskolan. Skolan bedrivs av Vilhelmina Fria Församling från förskoleklass till årskurs 9.

Uppdaterad den 11 augusti 2020

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Expedition:
Telefontid: 09.00-16.00
0940 - 140 49 
ubn@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Christer Staaf
christer.staaf@vilhelmina.se
0940 - 142 76