Hembergsskolan i Vilhelmina

Hembergsskolan är en högstadieskola i centrala Vilhelmina där vårt fokus är inställt på kreativt och engagerat lärande.

Vi vill ge kunskaper för livet, och arbetar med att skapa förtroendefulla relationer mellan pedagoger och elever samt hem och skola. 

Friluftsdagar och temadagar är en viktig del av utbildningen hos oss för att stärka gemenskapen och utveckla samhällsintresset. Återkommande aktiviteter är Öppen scen, Luciacupen och fjällsäkerhetsdagarna där eleverna får lära sig om hur man vistas i fjäll och natur. 

I egenskap av samisk förvaltningskommun så finns samiska som språkval på vår skola. Vi samarbetar med sameföreningar och samebyar för att lära oss mer om samiska näringar och kultur. Höjdpunkten brukar vara ett besök till Fatmomakke kyrkstad.

Läs mer på Hembergsskolans hemsida

Uppdaterad den 6 december 2021

Kontakta Hembergsskolan

Expedition:
0940-141 90
0940-141 91
hembergsskolan@edu.vilhelmina.se

Telefontider:
Måndag-onsdag 8.00-16.00
Torsdag-fredag 8.00-14.00

Rektorer:

T.f. rektor
Agnetha Jonsson
0940-142 10
agnetha.jonsson@edu.vilhelmina.se

Biträdande rektor
Olivia Nybrand
0940-141 93, 070-283 99 08
olivia.nybrand@edu.vilhelmina.se