Reviderade allmänna ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 i ärende Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vilhelmina kommun

Kungörelse

Organ
Kommunfullmäktige
Kungörelse
2022-06-21
Ansvarig för kungörelse
Kommunkansliet

 att anta § 3 i sin helhet enligt bilaga,  

 att § 3 träder i kraft 2022-08-01. 

 

 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Vilhelmina kommun 

Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser