Kungörelse samråd ny avfallsplan

Förslag till ny avfallsplan har upprättats och ställs härmed ut för allmänhetens påseende samt åsiktsinhämtning. Samrådshandlingar finns tillgängliga fram till 8 augusti 2022. Se handlingar via länk nedan.

Kungörelse

Organ
Kungörelse
2022-07-08
Ansvarig för kungörelse
Sören Hagenvald
Uppdaterad den 24 september 2020

Tillkännagivanden​/kungörelser